Vítejte v Creative Webdesign. Osobitá GRAFIKA, responzivní FIREMNÍ WEBY, bezpečné a rychlé E-SHOPY. Správa stránek, kampaně, online marketing. Vše co pomůže růstu Vaší firmy.

HTML kódování šablony a CSS styly

Chování a vzhled webových stránek velmi záleží na technologiích, které použijeme. HTML kódem webovému prohlížeči řekneme, co stránka obsahuje a jak by měla být zobrazena. Podrobnosti o vzhledu (styl, barvy, ohraničení atd.) oddělujeme od struktury a ukládáme do externího CSS souboru.

Proč kódujeme v HTML?

Mají-li vaše stránky fungovat u co největší skupiny uživatelů, musíme je konvertovat do značkovacího jazyka XHTML/HTML5 . Tím budou mít stránky před sebou jistější budoucnost, protože HTML přestavuje krok vpřed směrem k XML, kam tvorba webových stránek směřuje. Přináší vašim stránkám spoustu výhod, z nichž s ohledem na zákazníka upřednostňujeme tyto:

  • platný a správně formátovaný kód - funguje se staršími i novějšími prohlížeči,
  • oddělení formátování textu od struktury - zrychlíme načítání stránek,
  • zvýšení přístupnosti - schopnost fungovat v prohlížečích mobilních zařízení.

Náš kód je optimalizovaný

Víme, že uživatelé nenávidí čekání a vyžadují rychle se stahující stránky. A právě na optimalizaci HTML zakládáme naše stránky, které budou hojně navštěvované a budou se rychle zobrazovat.

Naše řešení: Při tomto procesu zkracujeme délku souboru HTML tak, aby neobsahoval žádné zbytečnosti. Produkujeme validní kód oproštěný od zbytečných mezer a komentářů, čímž získáváme menší soubory. Další optimalizaci kódu provádíme aplikováním těchto praktik:

  • používáme metaznačky,
  • minimalizujeme HTTP požadavky,
  • zkracujeme hodnoty v atributech alternativních popisů,
  • obrázky vkládáme do externího CSS souboru,
  • ovládání chování vkládáme do externího js souboru.

Design zakládáme na CSS stylu

S potěšením využíváme možnost oddělit strukturu stránek od jejich stylu. Pomocí malého souboru se styly lze ostylovat a napozicovat celou stránku jednoduše. Soubor CSS je stahován do dočasné paměti prohlížeče ihned po prvním načtení stránky. Dále zobrazené stránky se již velmi rychle stylují z této paměti.

Naše řešení: S využitím pozicování CSS napozicujeme a ostylujeme vaši stránku. Máte-li zastaralý design stránek založený na tabulkách, převedeme jej na elegantní CSS layout. Získáte rychleji se načítající stránky a zdrojový kód s čistou strukturou.

Jsme osvíceni možnostmi standardů

Při tvorbě webových stránek dodržujeme standardy vydané konsorciem W3C.

 

Pracovali jsme pro živnostníky, firmy i jiné agentury